Priser per läsår

1 lägenhet/1 gårdshus /1 rum: 100:-
2-4 lägenheter/2-4 rum: 300:-
5 lägenheter/5 rum eller fler: 1000:-

I annonskostnaden ingår möjligheten att lägga in och ta bort samt ändra i sin annons så många gånger man tycker att det behövs under ett läsår. Ni får ett personligt bemötande och vi gör allt vi kan för att just ni som annonserar på vår hemsida skall få ert objekt uthyrt.

 

Skapa din annons via formuläret här. Annonsen offentliggörs på vår hemsida när inbetalning har kommit in på vårat bankgiro: 5076-0297 (märk betalningen med ert efternamn). Vi förbehåller oss rätten att avvisa annonsering vid exempelvis för hög hyressättning.

 

Har du annonserat hos oss tidigare? Du behöver då inte fylla i formuläret på nytt. Maila istället till boende@rindi.com så publicerar vi annonsen igen.

 

 

– Vänligen kontakta oss när ni fått ert objekt uthyrt-

Några riktlinjer

Uthyrningsdatum
Höstterminen 2018 börjar 3 september och slutar 20 januari.
Vårterminen 2019 börjar 21 januari och slutar 9 juni.
Studenten bör ha tillgång till boendet en vecka innan terminsstart och en vecka efter terminsslut.

Hyra

En student får ut c.a 10.500 sek i månaden från CSN.

Enligt en norm satt av SFS (Sveriges Förenade Studentkårer) och Hyresgästföreningen ska en student inte betala mer än 35% av studiemedlet i hyra.

Hyreskontrakt

Såväl hyresvärd som hyresgäst har rätt till ett skriftligt kontrakt där villkoren för uthyrningen har fastställs. Kontraktet ska vara undertecknat av er båda. Det är i båda parters intresse att ha ett riktigt kontrakt som reglerar hyran, hur länge uthyrningen ska vara, uppsägningstid osv. Det är det bästa sättet att förebygga problem i framtiden. Särskilda bestämmelser om hur utrymmen och inventarier i bostaden får användas kan också anges i kontraktet. Förslag på avtal hittar ni längst upp till höger på denna sida (både engelska och svenska).

Uppsägningstid

Om du vill hyra ut i nio månader eller kortare så kan hyresperioden vara tidsbegränsad. Hyr du ut längre än nio månader behöver avtalet sägas upp med uppsägningstid. Uppsägningstiderna bestäms av Hyreslagen vid uthyrning hyresrätt och av Lagen om uthyrning av eget boende vid uthyrning av bostadsrätt/hus.

Om hyresavtalet är på bestämd tid (d.v.s. om ni har kommit överens om ett datum som hyresavtalet ska avslutas) behöver det inte sägas upp om hyrestiden inte är längre än 9 månader. Om avtalet ska avslutas i förtid gäller:

  • Vid uthyrning av hyresrätt har hyresgästen alltid rätt till 3 månaders uppsägningstid, om det inte anges kortare uppsägningstid i avtalet.
  • Vid uthyrning av bostadsrätt har hyresgästen 1 månads uppsägningstid medan hyresvärden har 3 månader.
  • För både hyresrätt och bostadsrätt så behöver ett tidsbegränsat avtal sägas upp (skriftligt) ifall hyrestiden har varit längre än 9 månader.

Om hyresavtalet är på obestämd tid (d.v.s. tills vidare – om ni inte har kommit överens om ett datum som hyresavtalet ska avslutas), behöver det sägas upp av antingen hyresgästen eller hyresvärden för att sluta gälla.

  • Vid uthyrning av hyresrätt är uppsägningstiden 3 månader. Om det står kortare uppsägningstid i avtalet gäller detta endast för hyresgästen, då en hyresvärd aldrig kan ha kortare än 3 månaders uppsägningstid.
  • Vid uthyrning av bostadsrätt har hyresgästen 1 månads uppsägningstid medan hyresvärden har 3 månader.

Samtliga uppsägningar gäller räknat från närmaste nästa månadsskifte.